Beleidsspeerpunten

0. Bestuur en Ondersteuning

0.1

Bestuur

tabele11

Speerpunt

Status

Herstelbeleid

De gemeente heeft gedurende de corona crisis acute maatregelen genomen. Voor de komende periode wordt er ingezet op herstel. De contouren voor het herstelbeleid zijn in 2021 vastgesteld. De verdere uitwerking volgt de komende jaren en komt terug onder de verschillende programma’s en taakvelden.

tableCell11
Acties o.b.v. begroting 2022:

In de begroting 2022 zijn geen nadere acties opgenomen bij dit speerpunt.

Stand van zaken:

In 2022 is de gemeente geconfronteerd met enkele nieuwe ontwikkelingen die directe aandacht van de gemeente nodig hadden, denk bijvoorbeeld aan de Oekraïne-crisis en toeslag voor hoge energiekosten. Als gevolg hiervan heeft de opstart van enkele opgaven lang geduurd. Dit heeft gezorgd voor vertraging van de uitvoering van de opgaven uit het bestedingsplan. Ook zorgt het personeelstekort ervoor dat externe bedrijven (voor bijvoorbeeld groenprojecten) niet direct of tijdig inzetbaar zijn. Een nadere toelichting is opgenomen in hoofdstuk Bestemmingsreserves waarin over de voortgang van de bestedingsplannen wordt gerapporteerd.

tabele11

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 10:16:28 met de export van 11/11/2022 09:59:23