Home

Financiële ontwikkelingen

In dit hoofdstuk zijn de budgettair neutrale ontwikkelingen opgenomen. Deze hebben geen invloed op het begrotingsresultaat en zijn onder te verdelen in vier categorieën:

  • Wijzigingen van de begroting met een reserve mutatie.
  • Wijzigingen van de begrote lasten waarbij de mutatie bij de baten even groot is.
  • Wijzigingen waarbij de lasten programma-overstijgend muteren.
  • Wijzigingen waarbij de stelpost prijsstijgingen muteert.
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 10:16:28 met de export van 11/11/2022 09:59:23