Home

Financiële ontwikkelingen

Het saldo van de mee- en tegenvallers van de 2e Turap komt uit op voordelig effect van afgerond € 6,2 miljoen. De verdeling over de verschillende programma's is in de onderstaande tabel opgenomen.

Programma

Meevaller

Tegenvaller

Saldo

Bestuur en Ondersteuning

53.399

613.224

-559.825

Veiligheid

208.107

208.107

Verkeer en Vervoer

980.052

980.052

Economie

440.000

440.000

Onderwijs

83.516

83.516

Sport, cultuur en recreatie

294.815

285.000

9.815

Sociaal domein

1.105.354

2.386.354

-1.281.000

Volksgezondheid en milieu

113.032

456.000

-342.968

VHLOSV

322.000

576.022

-254.022

Algemene Dekkingsmiddelen

6.874.000

836.742

6.037.258

Overhead

903.984

43.000

860.984

Totaal

11.378.259

5.196.342

6.181.917

Bedragen x € 1

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 10:16:28 met de export van 11/11/2022 09:59:23