Bestemmingsreserves

Reserve Bereikbaarheid

Naam van de reserve

Bereikbaarheid

Type

Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie

Programma / Taakveld

Verkeer en Vervoer / Parkeren

Doel van de reserve

Ter dekking van de kosten van de realisatie van de aanleg van de parkeergarage Leidschendam Noord en de aanleg van het parkeerterrein Leidsekade/Venestraat

Voeding

De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar

Bestedingsraming

€ 3,36 miljoen; vastgesteld door de raad bij Nota van Wijzigingen november 2020

Omvang per 1-1-2022

€ 3,36 miljoen

Bijzonderheden

N.v.t.

Programma

Raming 2022

Verwachte uitgaven 2022

Verkeer en vervoer

2.135

                                            -

Parkeergarage Rijnlandstraat Noord

2.135

                                            -

Totaal

2.135

                                            -

Bedragen x € 1.000

 
Toelichting
De parkeergarage aan de Rijnlandstraat is opgenomen in het bouwplan Rijnlandstraat Noord. De ruimtelijke procedure heeft vertraging opgelopen. De bouw van de parkeergarage Rijnlandstraat Noord die, bij het opstellen van de begroting 2022 voorzien was in 2022, wordt volgens de huidige inzichten pas gerealiseerd in 2024 - 2025. Het bouwplan wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 opnieuw door de ontwikkelaar in procedure gebracht.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 10:16:28 met de export van 11/11/2022 09:59:23