Home

Financiële ontwikkelingen

Bij de 1e Tussentijdse rapportage 2022 zijn mee- en tegenvallers als gevolg van niet beïnvloedbare ontwikkelingen opgenomen. Deze mee- en tegenvallers zijn nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Het uitgangspunt is dat er in de rest van het jaar waar mogelijk wordt bijgestuurd en dat de afwijkingen in de 2e Tussentijdse rapportage 2022 waar nodig worden bijgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 10:16:28 met de export van 11/11/2022 09:59:23