Bestemmingsreserves

Reserve Mobiliteit

Naam van de reserve

Mobiliteit

Type

Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie

Programma / Taakveld

Verkeer en Vervoer / Verkeer en Vervoer, Parkeren, Openbaar vervoer

Doel van de reserve

Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg

Voeding

De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar

Bestedingsraming

€ 19,7 miljoen; vast te stellen door de raad op basis van bestedingsplan.

Omvang per 1-1-2022

€ 19,7 miljoen

Bijzonderheden

N.v.t.

Programma

Raming 2022

Verwachte uitgaven 2022

Verkeer en  vervoer

900

710

Taskforce Mobiliteit Westfield Mall of the Netherlands 

900

710

Totaal

900

710

Bedragen x € 1.000

 

Toelichting
In de projectbegroting van de Taskforce Mobiliteit Westfield Mall of the Netherlands is een bedrag opgenomen voor een regisseur mobiliteit. Doordat de oplevering van projectresultaten vertraagd is, is de inzet van de regisseur mobiliteit dit jaar nog niet zinvol. De inzet van de regisseur wordt volgend jaar verwacht. Het geraamde bedrag voor onvoorziene uitgaven is dit jaar niet nodig.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 10:16:28 met de export van 11/11/2022 09:59:23