Op deze website is de 2e Tussentijdse rapportage 2022 (2e Turap 2022) opgenomen. Hierin zetten wij op een rij hoever de gemeente is met de uitvoering van de speerpunten van beleid en de besteding van de budgetten die in de begroting 2022 staan. Het betreft een inschatting over heel 2022, gebaseerd op de realisatie van de programmabegroting over de eerste 8 maanden van het lopende boekjaar.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 10:16:28 met de export van 11/11/2022 09:59:23